Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva VV 02/ 2017

19. 3. 2017

 

Zpráva VV 02/ 2017

(zápis z konference ONS Mladá Boleslav)

 

Dne 15. března 2017 se v sídle ČUS v Ml. Boleslavi konal aktiv vedoucích oddílů Okresního nohejbalového svazu Mladá Boleslav.

Celkem zúčastněno 12 zástupců oddílů: TJ Semčice, TJ Plazy, SK Jizerní Vtelno, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, S.K. NOHEJBAL Hlavenec, NK Benátky nad Jizerou, TJ Sokol Libáň, NK Bakov nad Jizerou, Sokol Bradlec, Dobrovice, Hrdlořezy Důl, TJ Záryby …omluveno: NK Boseň …neomluveno: SA Kolomuty

Za VV ONS Mladá Boleslav přítomni Ďurček Josef a Jareš Pavel …Šulc David (omluven)

 

Program konference:

 1. Zahájení, přivítání zástupců oddílů.
 2. Předání pohárů za rok 2016.
 3. Zpráva z konference KNS 2017 + info z ČNS.
 4. Hospodaření 2016 a rozpočet 2017.
 5. Volby do výboru ONS.
 6. Příprava soutěží na rok 2017. (systém soutěží, pravidla, rozlosování)
 7. Diskuze.
 8. Ukončení.

 

 1. Zahájení, přivítání zástupců oddílů
 • p. Ďurček přivítal jménem VV všechny přítomné zástupce oddílů a zahájil schůzi. Na úvod proběhlo hned hlasování ohledně schválení programu.(pro 14/ proti 0/ zdržel se 0)

 

 1. Předání pohárů za rok 2016
 • Finanční hotovosti za umístění v soutěži 2016 byly přeposlány na oddílové účty koncem roku 2016 a vše proběhlo v pořádku. Poháry pro nejlepší celky obou soutěží uplynulého roku byly předány na místě. Pohár za 1. místo OP 2016 oddílu SK Jizerní Vtelno „A“, který převzal p. Jareš. Za 1. místo v OS 2016 oddílu Hrdlořezy Důl, který převzal vedoucí oddílu p. Petrus.

OP: 1. místo SK Jizerní Vtelno “A“_pohár + 1.000,-Kč, 2. místo TJ Semčice “A“_800,-Kč a 3. místo TJ Plazy “A“_ 600,-Kč

 

OS: 1. místo Hrdlořezy Důl pohár + 900,-Kč, 2. místo TJ Semčice „C“ 700,-Kč a 3. místo RANČ Dobrovice 500,-Kč

 

 1. Zpráva z KNS/ ČNS
 • Nejvyšší soutěží do kterých zasáhnou zástupci okresu bude II. liga (S.K. NOHEJBAL Hlavenec) a krajská soutěž. (SK Jizerní Vtelno) Po oddílu TJ Plazy, které skončili ligové účinkování v loňském roce letos končí oddíl TJ Sokol Mnichovo Hradiště.
 • Žákovskou soutěž KNS přihlásil pouze oddíl S.K. NOHEJBAL Hlavenec.

Na konferenci KNS konané v Osnici zastupoval ONS p. Jareš. Panu Jarešovi náleží cestovní náhrady ve výši 700,-Kč. (pro 13/ proti 0/ zdržel se 1)

 • Z Konference jsou pro nás závazné termíny odevzdání potvrzených soupisek oddílů před začátkem soutěže (30.4.) a zaslání konečných tabulek obou soutěží po skončení. (15.10.) Dále je pro nás závazný termín (31.8.) pro předběžné zaslání účastníka kvalifikace o KS 2018 a 25.9. pro řádnou přihlášku.
 • Kvalifikace o KS 2017 se nakonec nekonala. KNS se již dlouhodobě potýká s nedostatkem oddílů a tak do KS postupovali všichni, kdo měli zájem. V roce 2016 hrálo obě krajské soutěže 12 týmů a letos jich bude 14.
 1. Hospodaření 2016 a rozpočet 2017

Vyúčtování 2016

 • Příjmy: startovné 9.600,-Kč + pokuty, hostování, přestupy, registrace_1.530,-Kč
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 4.500,-Kč, odměna J. Ďurček 4.706,-Kč (čistého 4.000,-Kč), poháry za umístění 1.110,-Kč, členské OUS_svazy 500,-Kč
 • Příjmy celkem: 11.130,-Kč
 • Výdaje celkem: 10.816,-Kč
 • Hospodaření za rok 2016 = +314,-Kč

 

Rozpočet 2017

 • Příjmy: startovné 9.000,-Kč + pokuty, hostování, přestupy, registrace k 31.12.2017
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 4.500,-Kč, odměna J. Ďurček 4.661-Kč (čistého 3.750,-Kč), poháry za umístění do 1.150,-Kč, členský příspěvek ČUS 500,-Kč, cestovní náhrady konference KNS 700,-Kč.
 • Příjmy celkem: 9.000,-Kč + ?
 • Výdaje celkem: 11.511,-Kč

 

K 31.12.2016 bylo na účtu ONS Ml. Boleslav 17.195,-Kč

 

 • Odměna pro p. Josef Ďurček je stanovena podle počtu startujících oddílů v soutěžích/ 250,-Kč za oddíl (čistého). Odměna zahrnuje náklady na telefon, webové stránky ONS Ml. Boleslav, pravidelnou aktualizaci a bude vyplacena na základě Smlouvy o provedení práce. Pro soutěžní rok 2017 je to 15 x 250,-Kč_celkem 3.750,-Kč čistého.

 

 • Přehled oddílových účtů.

TJ Plazy: 259335459/0300

TJ Semčice: 1017713423/6110

SK Jizerní Vtelno: 2105940188/2700

TJ Sokol Mn. Hradiště: 209421535/0300

NK Benátky nad Jizerou: 107427979/0300

Sportovní areál Kolomuty: 8198246001/5500

Sokol Libáň: 214033334/0300

S.K. Nohejbal Hlavenec: 295588755/0300

Ranč Dobrovice: 1013957471/6110

NK Bakov nad Jizerou: 236932808/0300

NK Boseň: 107-3906790217/0100

Sokol Bradlec: 480702369/0800

Hrdlořezy Důl: 212616077/0300

TJ Záryby: 35-8824010267/0100

 1. Volby do výboru ONS
 • Pan Ďurček se informoval od přítomných, zda by někdo neměl zájem spolupracovat ve VV ONS Mladá Boleslav. Potřeba je lichý počet členů výboru. Nikdo ze zúčastněných neprojevil zájem. Postupně byly předloženy všechny návrhy kandidátů na předsedu a dvoučlenný VV ONS Mladá Boleslav, pro roky 2017 – 2020.
 • Navrženi kandidáti: p. Ďurček Josef (předseda, sekretář), p. Jareš Pavel (místopředseda), p. Šulc David (člen VV)

 

 • Výsledky hlasování:

       volba předsedy (sekretář): 13 pro – 0 proti – 1 zdržel se.

       volba místopředsedy: 13 pro – 0 proti – 1 zdržel se.

      volba člena VV: 13 pro – 0 proti – 1 zdržel se.

 

Všichni kandidáti byli zvoleni na další funkční období 2017 - 2020.

 

 1. Příprava soutěží na rok 2017. (systém soutěží, pravidla, rozlosování)

Celkem přihlášeno 15 mužstev z 14-ti oddílů. Soutěž bude rozdělena na dvě výkonnostní třídy: Okresní přebor a Okresní soutěž.

Okresní přebor: TJ Plazy (5), TJ Semčice „A“ (6), SK Jizerní Vtelno „B“ (7), NK, TJ Sokol Mnichovo Hradiště (8), Sokol Libáň (4), S.K. Nohejbal Hlavenec „B“ (2), Hrdlořezy Důl (3) a volno (1)

Okresní soutěž: Benátky nad Jizerou (4), Ranč Dobrovice (7), TJ Semčice „C“ (6), Sportovní areál Kolomuty (5), NK Bakov nad Jizerou (1) a Sokol Bradlec (3), NK Boseň (2) a TJ Záryby (8)

V závorce jsou uvedená vylosovaná čísla, která určila soupeře pro první kolo.

 • Informace k jednotlivým soutěžím obsaženy v  „Herní řád ONS Mladá Boleslav“_viz příloha

 

 • kompletní rozlosování OP, OS_viz příloha „Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav 2017“/ „Rozlosovani Okresni souteze ONS Ml. Boleslav 2017“.

 

 • Veškeré platby provádět na účet č. 248313676/ 0300, vs 26! Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte název oddílu.

 

 • Veškeré platby viz. příloha „Platby 03/ 2016“ prosím uhradit nejpozději do 9.4.2017. V opačném případě hrozí oddílu pokuta 200,-Kč za neuhrazení do termínu viz. „Herní řád ONS Mladá Boleslav“.  Do začátku soutěží musí být vše řádně uhrazeno, jinak nebude oddílu povolen start v soutěži a hrozí mu další postihy včetně kontumace atd.

Přestupy:

 • xxx

Hostování:

 • Micka Marek č.r. 860914 (TJ Sokol Brodce nad Jizerou > NK Benátky nad Jizerou)
 • Šulc David č.r. 760123 (TJ Sokol Brodce nad Jizerou > NK Benátky nad Jizerou)
 • Zeman Miloslav č.r. 610215 (TJ Sokol Brodce nad Jizerou > NK Benátky nad Jizerou)
 • Jezdinský Jiří č.r. 670727 (TJ Sokol Brodce nad Jizerou > NK Bakov nad Jizerou)
 • Šťastný Tomáš č.r. 870121 (TJ Pazy > SA Kolomuty)
 • Šnýdr Martin č.r. 701020 (TJ Pazy > SA Kolomuty)

Nové registrace:

 • Nohynek Pavel č.r. 921124 (TJ Sokol Mn. Hradiště)
 • Štěpán Pavel č.r. 750807 (NK Benátky nad Jizerou)

 

Nedostatky:

 • STK prosí oddíl TJ Plazy o vyhotovení registrací pro hráče Průšek Marek a Nohýnek Jindřich. ONS Ml. Boleslav. Oba hráči již nemohou nastupovat na registrace KNS.
 • STK prosí o kompletní vyhotovení registrací oddílu TJ Záryby.

 

Informace:

 • VV v loňském roce pracoval ve tříčlenném složení: p. Pavel Jareš (předseda ONS), p. Josef Ďurček (STK, sekretář) a p. David Šulc (člen VV)
 • VV se pravidelně neschází a vše řeší operativně po emailu nebo telefonicky.

 

 1. Diskuze

p. Petrus: Oddíl Hrdlořezy Důl by měl zájem o soutěž OP a požádal přítomné zástupce oddílů hrající OP o udělení vyjímky na domácí hřiště. Vyjímka byla udělena na loňském aktivu pro OS, ale nevztahovala se na OP. Zástupci přítomných oddílů (TJ Plazy, TJ Semčice, TJ Sokol Mn. Hradiště, SK Jizerní Vtelno, S.K. NOHEJBAL Hlavenec, Sokol Libáň) neměli nic proti. Kdyby v letošním roce nastaly problémy, tak se vše bude řešit na následujícím aktivu ONS Mladá Boleslav.

p. Břicháček: Nový vedoucí oddílu SK Jizerní Vtelno „B“. (radek.brichacek@centrum.cz)

 

p. Hendrych: Nový vedoucí oddílu NK Benátky nad Jizerou. (Ondrej.Hendrych@tuv-sud.cz, tel. 605 546 225)

 

 1. Ukončení

Pan Ďurček poděkoval všem zúčastněným za pozornost a za důvěru. Popřál hodně zdraví, sportovních úspěchů do nadcházejícího ročníku a ukončil schůzi.

 

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

Herni rad nohejbalovych soutezi ONS Mlada Boleslav platny od 01.04.2017

Adresar oddílu ONS Ml. Boleslav_2017

Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav_2017

Rozlosovani Okresniho souteze ONS Ml. Boleslav_2017

Platby 03/ 2017

 

 

zpracoval: Ďurček Josef

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA