Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva VV ONS MB 2010/01

24. 1. 2010

 

Zpráva VV ONS Ml. Boleslav 01/2010

 

Dne 19.12.2009 se v Praze na Pankráci konala valná hromada (VH)  ČNS na které byl přítomen za KNS p. Rackovský a p. Havránek.  Níže je několik důležitých bodů, které byly přijaty. Celý zápis z valné hromady můžete rovněž shlédnout na www.nohejbal.org.

 

Usnesení VH ČNS č.1: VH schvaluje povinnost jednorázové oddílové registrace všem oddílovým členům ČNS s právní subjektivitou dle stanov ČNS a to bez rozdílu úrovně soutěže ve které startují jeho družstva. Poplatek za tuto registrace výši dle rozhodnutí Konference ČNS z března 2009. Tato registrace se nevztahuje na přidružené členy dle Stanov ČNS.

 

Usnesení VH ČNS č.2: VH stanovuje povinnost úhrady ročního hráčského licenčního poplatku (hráčské registrace), všem hráčům a dalším osobám (trenéři, vedoucí atd.)  vedených na soupisce družstva startujících v soutěžích řízených VV ČNS, včetně jednorázových republikových šampionátů a to bez rozdílu kategorií (muži, mládež, ženy, atd.) Výše tohoto poplatku se stanovuje na 200,- Kč pro muže a ženy a 100,- Kč pro žáky a dorost. Rovněž ve stejném rozsahu jako pro družstva ligová a to platí pro družstva, která se zúčastní kvalifikace o postup do celostátní ligy a to před přihláškou do této kvalifikace! Takto vybraná částka je položkou rozpočtu ČNS. Povinnost úhrady tohoto ročního poplatku na  úrovni nižších organizačních článků KNS, ONS je plně v kompetenci těchto orgánů včetně stanovení výše těchto poplatků. Příjem z takto vybraných hráčských poplatků se stává položkou rozpočtu  příslušného KNS, ONS v plné výši. Vysvětlení: radikální snížení dotací ČSTV od společnosti SAZKA doléhající na financování KNS/ONS. Od roku 2010 nebude ČNS dotovat KNS, ONS. Svazy si budou muset vystačit s vlastními zdroji.

 

 

Dne 14.1.2010 se v Osnici konala mimořádná schůze VV KNS a níže je opět několik důležitých bodů. Celý zápis můžete shlédnout na: http://nohejbal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=121

 

 • Všechny oddíly startující v soutěžích řízených KNS musí být registrovány u ČNS a musí mít uhrazen jednorázový poplatek za registraci oddílu. Má-li oddíl více mužstev (včetně žákovských či dorosteneckých), platí pouze jednou a poplatek se určuje podle nejvyšší soutěže v oddíle.
 • Povinnost do 28.2.2010 zaslat na adresu sekretáře KNS soupisky mužů a mládeže, foto 3,4x4,5 cm všech hráčů a osob uvedených na soupisce mužstva. Zároveň uhradit za všechny tyto osoby uvedené na soupisce hráčský licenční poplatek. KNS stanovil poplatky takto: 100,-Kč muži a ženy a 50,- Kč  pro dorost a žáky.
 • V případě, že je-li jedna osoba uvedena na dvou soupiskách (hráč týmu a zároveň trenér dorostu/žáků), platí se licenční poplatek pouze jednou.
 • V případě hostování a přestupech se licenční poplatek hradí pouze  jednou v mateřském oddílu, kde hráč působil. Zaplacený poplatek musí prokázat potvrzením od daného KNS, ONS a nezáleží na výši takto zaplacených poplatků. V jiném případě musí být provedena řádná registrace!
 • Platnost registračních průkazek je po dobu 4 let do 31.12.2013, ale licenční poplatky budou hrazeny každoročně.
 • Podmínky účasti v kvalifikaci o KS 2011 bude mít pouze ten oddíl, který bude řádně zaregistrován u ČNS a bude mít uhrazen jednorázový poplatek za tuto registraci. Před samotnou kvalifikací budou muset vedoucí těchto družstev doručit řídícímu orgánu této akce kromě přihlášky i kopii platné soupisky družstva + (všechny další podmínky účasti viz. závěry Konference KNS ze dne 28.11.2009)
 • Školení rozhodčích licence „D“ proběhne dne 20.2.2010 od 10:00 ve Slaném. 3.ZŠ, Rabasova 821

 

 Doporučení pro ONS:

  1. S ohledem na skutečnost, že i nejnižší organizační články budou nuceni být ekonomicky soběstačné (od roku 2010 bez dotací), nabízejí se i zde možnosti zdroje financování v zavedení hráčských registrací nebo diferencovaného startovného. Pokud se ONS rozhodne pro zavedení poplatků, tak i zde platí, že veškeré vybrané příjmy zůstanou položkou rozpočtu příslušného ONS. Rovněž i výše těchto poplatků je v kompetenci orgánů ONS.
  2. Pokud se jedná o financování mládeže, tak i pro rok 2010 bude platit, že KNS bude jednoznačně podporovat i oddíly v jednotlivých okresech, kde je mládež aktivní a zúčastňuje se soutěží řízených KNS (proplácení cestovních náhrad v plné výši, materiální podpora míče, putovní ceny,…)

 

 

 

 

·         VV ONS Mladá Boleslav doporučuje všem oddílům provést vlastní registraci oddílu na stránkách ČNS www.nohejbal.org  a uhradit jednorázový poplatek  1.000,- a dále se řídit pokyny ČNS (výše poplatku byla stanovena ČNS a rovná se úrovni okresu)  Má-li oddíl v okresních soutěžích přihlášeno více mužstev, platí pouze jednou!! (Kolomuty, Jičín, případně Bradlec) Má-li oddíl i mužstvo hrající vyšší soutěž než je okres, poplatek již nehradí. (Plazy, Mn.Hradiště)

             POZOR_registrace oddílu musí proběhnout do konce února 2010.  

·         Na aktivu, který se bude konat 9. března 2010 musíme mít jasno, jak postavíme soutěže pro rok 2010.  Buď bude jedna soutěž pouze registrovaných oddílů a druhá neregistrovaných nebo existuje možnost zachování stávajícího systému. Kvalifikace o KS 2011 se může zúčastnit pouze registrovaný oddíl!!

·         Zajištění finančních zdrojů pro nadcházející sezóny se bude projednávat rovněž na březnovém  aktivu. V úvahu připadají dvě možnosti a sice zvednutí startovného nebo zrušení startovného a zavedení licenčních poplatků. To vše za předpokladu, chceme-li zachovat stávající systém cen (poháry + finanční odměny).

 

 

Další zpráva s přihláškami a soupiskami vyjde začátkem února!

 

 

Za ONS MB zpracoval

 

Ďurček Josef