Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprava ONSK 01/2011

Zpráva ONS Mladá Boleslav 01/2011

 

Pozvánka na aktiv oddílů, který se koná dne 15. března 2010 od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS ČSTV v Mladé Boleslavi. (Táborská 951)

 

 

VV ONSK Ml. Boleslav_pro rok 2011 byl výbor rozšířen o 2 nové členy David Šulc (Sokol Brodce) a Pavel Jareš (Jizerní Vtelno), kteří budou pomáhat svými hlasy při rozhodování v mimořádných situacích. (odložení zápasů na delší dobu, přehození hráčů na soupiskách v rozehrané soutěži, kontumace zápasů, atd.) Dříve VV ONSK pracoval ve složení Lauber, Ďurček, ale předseda Lauber byl pracovně vytížen, takže Ďurček rozhodoval o soutěžích prakticky sám. Nyní budou na pomoc 2 hlasy, a o všech mimořádných věcech se bude hlasovat.

Byl založen e-mail ONS Ml. Boleslav pro veškerou elektronickou korespondenci……onskmb@seznam.cz

 

·         Stanovily se pevné termíny pro podání přihlášek, soupisek, hostování a přestupů pro soutěžní rok 2011! Přihláška do soutěže společně se soupiskou, hostováním, přestupem či registrací nového hráče (+ fotografie)  bude zaslána nejpozději do 1.3.2011!!! Vše bude zasláno buď poštou na adresu:  OSČSTV, Táborská 951, 293 01 Mladá Boleslav nebo naskenované emailem na: onskmb@seznam.cz  Na aktivu 2011 zaplatí oddíly startovné (pokuty) a dostanou zpět potvrzené soupisky, hostování, přestupy a registrace nově příchozích hráčů.

 

Návrhy změn k projednání_2011

 

 

·         Hřiště: Nevyhovující hřiště podle pravidel ČNS u některých oddílů. Zejména se jedná o volný hrací prostor. Návrh_hrát podle pravidel ČNS, nebo si určit svá „okresní“ pravidla a těch se držet, případně udělovat vyjímky…př. plynulý přechod  z umělého  povrchu na trávu není brán jako změna povrchu, atd. Pozn._Volným hracím prostorem se podle pravidel ČNS rozumí vzdálenost  min. 3m od každé lajny, která vyznačuje okraje herní plochy.

 

·         Obnovit konání OP trojic/ dvojic: Obnovení obou turnajů.(případně jednoho) Návrh_turnaje mohou být obnoveny. ONS Ml. Boleslav by se podílel na pořadatelství. (finančně, ceny) Aby nevznikla pořadateli škoda při malé účasti, tak zavést „vykoupení“ z turnajů jako tomu bylo dříve, nebo zvednout startovné.  Pozn._ návrh nebyl již dále rozebírán, ale v případě kladného vyjádření oddílů to bude nutné.

 

 

·         Pokuta: Zavedení nové pokuty za neodeslání zápisu. Návrh_100,-Kč. Pozn._Důvodem je neukázněnost při odesílání zápisů, zbytečná administrace navíc, a vynaložení soukromých prostředků pro obdržení zápisu. (telefon)

 

·         Odměny: Změny v odměňování oddílů na konci soutěžního roku. Návrh_oddíly by měli navrhnout jiný systém odměňování. Týká se jak pohárů, které jsou pouze pro vítěze jednotlivých tříd, tak finančních odměn za jednotlivá umístění. Pozn._Rozpočet ONS Ml. Boleslav musí být i nadále vyrovnaný, takže v případě nějaké razantní změny se musí brát ohled  i  na startovné, ze kterého plyne příjem ONS Ml. Boleslav.

 

 

·         Změna herního systému: Změna se týká pouze I. a II. třídy. Prohození pořadí zápasů singlu a první trojky, nebo vložit  aktuálně sedmý zápas_druhá trojice hned za singl. Důvod_domácí oddíl nikdy nerozhoduje zápas v trojici. Jelikož první začínají pískat hosté, tak rozhodují 1. (dvojka) 3. (trojka) 5.(dvojka)  a 7.(trojka) zápas. Domácí pak rozhodují pouze zápasy číslo 2.4.6. což jsou dvojky a singl.

  

·         Změna herního systému druhé trojice: Druhá trojice bude muset odehrát utkání v jiné sestavě, než tomu bylo v prvním zápase trojice. Změna hráče bude muset nastat na min. jednom postu! Již nebude povoleno střídání po jednom odehraném balónu a následná shodná sestava, která nastoupila do první trojice.

 

Zpracoval

Ďurček Josef