Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ONS Ml. Boleslav 04/2012

16. 5. 2012

Zpráva VV ONS Ml. Boleslav  04/ 2012

 

Dne 14. Května jednal VV ONS Mladá Boleslav záležitosti oddílů NK Boseň a NK Bakov nad Jizerou.

 

  • STK dostala  od oddílu NK Boseň (Pelda Miroslav) podmět, zda nebylo potrestání oddílu za porušení  pravidel příliš přísné.

Vyjádření STK:

  • Oddíl NK Boseň neodevzdal v termínu (do 1.3.2012) přihlášku se soupiskou ačkoliv k tomu byl několikrát vyzván. (2x Zprávy VV 01/2012, 02/2012 a osobní email). Po telefonické domluvě s p. Peldou Miroslavem a p. Peldou Vlastimilem dne 16.3.2012 byla STK ujištěna, že NK Boseň se soutěže 2012 zúčastní a pošle veškeré potřebné dokumenty (soupiska, přihláška) včetně startovného 2012 a pokut 2011. STK udělila oddílu NK Boseň pokutu 100,-Kč za neodevzdání přihlášky v termínu a 100,-Kč  za neodevzdání soupisky v termínu. Do začátku soutěže 26.4.2012 byl p. Pelda opět několikrát vyzván, že oddíl NK Boseň nemá stále zaplacené startovné včetně pokut a stále STK neobdržela přihlášku 2012 se soupiskou 2012. (Zpráva VV 03/2012 a Zpráva STK 01/ 2012) Oddíl NK Boseň vše uhradil dne 7.5.2012. Tedy po druhém soutěžním kole. Do té doby byl oddíl znovu 2x vyzván k uhrazení startovného a pokut (Zpráva STK 02/ 2012 a 03/2012) Podle Herního řádu ONS Ml. Boleslav se nesmí oddíl který nemá zaplacené startovné (pokuty) zúčastnit soutěží …..proto STK obě utkání kontumovala, udělila za kontumace pokuty…… 300,- Kč/ utkání a odečetla oddílu body…… -1 bod/ utkání. STK udělila oddílu NK Boseň maximální možné tresty a po druhé kontumaci mohla oddíl vyloučit ze soutěže.

Rozhodnutí VV ONS Ml. Boleslav:

  • Oddíl NK Boseň se dopustil hrubého porušení Disciplinárního řádu, Soutěžního řádu a Herního řádu ONS Ml. Boleslav. Kontumace obou utkání včetně udělení dalších postihů v podobě finanční pokuty a odečtu bodů je zcela na místě. Avšak VV přehodnotil situaci a původní trest udělený STK v podobě odečtu bodů v poměru hlasování 2:1 (pro:proti)  ruší!!. Oddílu byly tedy obě utkání 1. a 2. kola kontumována a udělena pokuta ve výši 2x 300,- Kč + pokuta 2x 100,-Kč za neodeslání přihlášky se soupiskou.

 

 

  • STK dostala  od oddílu NK Bakov nad Jizerou (Janoušek Josef) podmět, zda nebylo potrestání oddílu za porušení  pravidel v 1. kole příliš přísné.

Vyjádření STK:

  • Oddíl NK Bakov nad Jizerou neposlal zápis z utkání hraného dne 26.4.2012 NK Bakov nad Jizerou - Sokol Semčice „A“. V následující Zprávě STK (02/ 2012) byla oddílu udělena pokuta 200,-Kč dle Herního řádu ONS Ml. Boleslav za neodeslání zápisu z utkání a oddíl byl požádán o zaslání zápisu. STK zápis stále neobdržela a tak se po 14-cti dnech rozhodla utkání kontumovat v neprospěch oddílu NK Bakov nad Jizerou za porušení Rozpisu soutěže dle Disciplinárního řádu a dále oddílu udělila pokutu za kontumaci utkání a odečetla jeden bod. Původní pokutu 200,- Kč za neodeslání zápisu STK zrušila a udělila oddílu pokutu 300,- za kontumaci utkání. STK udělila oddílu NK Bakov nad Jizerou  maximální možný trest.

Rozhodnutí VV ONS Ml. Boleslav:

  • Oddíl NK Bakov nad Jizerou se dopustil hrubého porušení Rozpisu soutěže ONS Ml. Boleslav. Kontumace utkání včetně udělení dalších postihů v podobě finanční pokuty a odečtu bodů je zcela na místě. Avšak VV přehodnotil situaci a původní trest udělený STK v podobě odečtu bodu v poměru hlasování 3:0 (pro:proti)  ruší!!. Oddílu bylo tedy utkání kontumováno a udělena pokuta ve výši 300,- Kč. Důvodem pro toto rozhodnutí je to, že oddíl NK Bakov Nad Jizerou si doposud plnil řádně své povinnosti.

 

 

předseda ONS

Pavel Jareš