Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva VV ONS Ml. Boleslav 01/ 2013

10. 2. 2013

Zpráva ONS Mladá Boleslav 01/ 2013

 

Pozvánka na aktiv oddílů, který se koná dne 19. března 2013 od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS ČSTV v Mladé Boleslavi. (Laurinova 529, 293 01 Mladá Boleslav)

 

Program aktivu:

·         Poděkování za činnost p. J. Lauberovi a předání věcného daru.

·         Předání pohárů a finančních odměn za rok 2012.

·         Platba startovného 2013, pokuty 2012.

·         Zpráva z aktivu KNS 2013. (info z konference KNS z Osnice 2013)

·         Příprava soutěží na rok 2013 (systém soutěží, pravidla, rozlosování)

·         Aktivity ONS Ml. Boleslav (odměny oddílům s mládeží)

·         Diskuze

·         Ukončení

 

 

 

1.    Stav přihlášených oddílů k dnešnímu dni:

·         Ranč Dobrovice, Sokol Brodce

 

2.    Přestupy

·         Radovan Huk z Sokol Semčice do SK Jizerní Vtelno

·         Otakar Novák z SK Nohejbal Hlavenec do SK Jizerní Vtelno

 

3.    Nové registrace

·         Ranč Dobrovice_Vladimír Štác

·         TJ Sokol Brodce_Libor Petrus

 

 

 

4.    Informace z ČNS/ KNS

Registrace oddílů, klubů a členské příspěvky v ČNS

Na základě dopisu ČNS_Dopis 20130111 obrženého od sekretáře ČNS p. V. Pabiána (dopis je přílohou a součástí této zprávy) ČNS zavádí ČNS „Na základě usnesení Valné hromady ČNS z 2.12.2012 jsou stanoveny roční členské příspěvky za každého člena ČNS ve výši 10,- Kč. Tento příspěvek by měl hradit každý oddíl/klub registrovaný v Českém nohejbalovém svazu za své členy, a to včetně registrace dle přidruženého členství.“ V praxi to znamená, že za každého hráče na soupisce bude ONS Ml. Boleslav vybírat členský příspěvek 10,-Kč, který na konci roku převede na účet ČNS. ČNS dále nařizuje dokončení povinné registraci všech oddílů, klubů. „Přesto je z hlediska budoucího způsobu vedení členské základny nutné, aby na všech úrovních soutěží řízených jakýmkoliv územním orgánem ČNS byla dokončena povinná registrace oddílů/klubů včetně přidružených klubů (usnesení Valné hromady ČNS v r.2009) a každý takový oddíl/klub si plně vedl na centrálním registru ČNS svou členskou základnu bez ohledu na to, jestli část této členské základny nebude následně jako registrovaný člen součástí elektronické soupisky.  Taková evidence členské základny bude základem pro nový členský registr použitelný pro MŠMT.

Vyzýváme tedy KNS/ONS, aby ve svých rozpisech soutěží na všech úrovních podmínily účast v soutěžích jen při dokončené registraci v centrálním registru oddílů/klubů ČNS. Následně pak pod svým oddílem/klubem si zavedli celou členskou základnu do centr.registru ČNS.“ V praxi to znamená, zaregistrovat oddíl u ČNS (informace s postupem_Hracske licence – postupy jsou přílohou a součástí této zprávy), zaplatit jednorázový poplatek 1.000,-Kč a dále se starat o tkzv. oddílovou kartu včetně elektronické soupisky. Start v soutěži 2013 pořádané ČNS bude nově podmíněno splněním těchto dvou podmínek. Na zavedení nových podmínek rovněž zareagoval KNS, který již nebude vyřizovat přestupy z „neregistrovaných oddílů“. (více ve Zápis VH KNS, který je přílohou a součástí této zprávy)

 

  • VV ONS Ml. Boleslav probíral situaci s vedoucími oddílů na aktivu konaném v roce 2010, kde byla naprostá většina proti povinné  registraci oddílu. K dnešnímu dni jsou u ČNS registrováni SK Jizerní Vtelno, Sokol Semčice a nižší družstva oddílů, hrající vyšší soutěže, kde registrace proběhla jednorázově. TJ Plazy, TJ Sokol Mn. Hradiště, SK Nohejbal Hlavenec. VV ONS Ml. Boleslav nyní potřebuje znát stanovisko ostatních oddílů, zda do konání aktivu 2013 registrují své oddíly u ČNS (NK Benátky nad Jizerou, NK Bakov nad Jizerou, Sokol Libáň, RANČ Dobrovice, Sokol Brodce, NK Boseň, SK Helada Kolomuty) a budou hrát i nadále soutěže pořádané ČNS. V opačném případě mohou tyto oddíly hrát nově vzniklou soutěž ONNS Ml. Boleslav (Okresní neregistrovaná nohejbalová soutěž), kterou bych pro ně připravil.

 

 

 

 

Za STK

Ďurček Josef