Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprava VV ONS Ml. Boleslav 05/2013

29. 11. 2013

Zpráva VV ONS Mladá Boleslav

 

 1. Informace z vyšších soutěží mužů a mládeže.
 2. Zprava STK.
 3. Zprava VV ONS Mladá Boleslav.
 4. Zpráva hospodaření.


Informace z vyšších soutěží mužů a mládeže.

 • II.liga

Nejvýše hrajícími zástupci reprezentující okres Ml. Boleslav byli  TJ Plazy a Sokol Mnichovo Hradiště. Obě mužstva se potkala v B skupině II. ligy. TJ Plazy skončili na třetím místě pouze o skóre a do play-off se neprobojovali.  Naopak Mnichovo Hradiště šlo do play-out z posledního místa a bojovalo o účast v kvalifikaci. V kvalifikaci o II.ligu 2014 skončilo Mn. Hradiště na druhém místě a poslední možnost zachovat II. ligu dostane v dodatečné kvalifikaci, kde ze tří účastníků vzejde jeden vítěz.

 

 • Krajská soutěž

Oddíl SK Nohejbal Hlavenec  s přehledem zvítězil v Krajské soutěži a příští rok se představí v Krajském přeboru.

 

 • Soutěž dorostu

V soutěži dorostu se představily dva zástupci z našeho okresu a sice TJ Sokol Mn. Hradiště/ Brodce nad Jizerou a TJ Plazy.

  

 • Soutěž žáků

V soutěži žáků se představily rovněž dva zástupci z našeho okresu a sice SK Nohejbal Hlavenec a TJ Plazy. Soutěž žáků byla v letošním roce spojena a zahrňuje v sobě obě kategorie. (starší, mladší)

Zprava STK

 • STK vypracovala celkem 14 zpráv. (po každém odehraném kole)
 • STK udělila celkem 11 finančních postihů za pozdě odeslaný zápis, neodeslaný zápis, kontumaci či pozdní odeslání soupisek, přihlášek v celkové výši 2.100,-Kč
 • Postihy prosím uhradit převodem na účet OS ČSTV nejpozději do 31.12.2013 …….více info ve Zprávě VV ONS Ml. Boleslav.
 • Celkový přehled udělených pokut a postihů v roce 2013 je v souboru Platba 2013, který nedílnou součástí této zprávy.
 • V soutěžním roce 2014 bude oddíl NK Benátky nad Jizerou startovat v OS a oddíl Ranč Dobrovice v OP.
 • Konečné rozložení oddílů v soutěžích bude upřesněno na březnovém aktivu oddílů 2014 v Ml. Boleslavi viz. Bod 4. Účastníci_Herní  řád nohejbalových soutěží ONS Mladá Boleslav.
 • Oddílům na prvních třech místech rovněž náleží finanční odměny za umístění v soutěžích 2013…….více info ve Zprávě VV ONS Ml. Boleslav.
 • Konečné pořadí OP


 • Konečné pořadí OS

 

Zpráva VV ONS Mladá Boleslav

 • Registrace hráčů (hráčské karty), termín do 31.12.2013. I nadále je v platnosti vytvoření evidenčních karet všech členů oddílu/ klubu oprávněnou osobou oddílu uvedenou na kartě oddílu (osoba s přístupovým heslem). Po skončení soutěží včetně kvalifikace v měsíci říjen 2013 bude upřesněno sekretářem ČNS, jak dokončit hráčské registrace tj. zaplatit registrační poplatek za všechny členy oddílu na účet ČNS ( zatím platbu neprovádět). Následně sekretář, nebo jiná pověřená osoba (osoba s povoleným přístupem) po identifikaci platby a obdržení seznamu tyto hráče uzamkne. Výsledkem všeho bude vytvoření jednotlivých elektronických soupisek daného oddílu platných v ČNS a jeho soutěžích od roku 2014. Poznámka: Při potížích s přístupem (přístupové heslo) k oddílové kartě (změny/ opravy), k zavedení registračních karet hráčů kteréhokoliv oddílu/ oprávněné osoby na stránkách ČNS ( Hlavní menu – odkaz ČNS – odkaz Evidenční karty oddílů/ klubů a Evidenční karty hráčů ), kontaktovat administrátora ČNS: p. Pavel Fajgl, email: fajgl@volny.cz, mobil: 736 128525.
 • Od ročníku 2014 bude nutné pro mladé hráče tzv.“postaršení“. Na základě této výjimky může hráč startovat v jiné věkové kategorii. Řídící orgán na žádost klubu, doloženou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběžný start ve více věkových kategoriích. Žádost se vyplňuje do předepsaného formuláře, který je dostupný na stránkách ČNS.

a.)   Žactvo mladší 13 let startovat v soutěžích dorostu

b.)   Žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let, ale je mladší 15 let, startovat v soutěžích dospělých

Viz. Soutěžní řád/ bod. 3.19.1

Pro každého jednotlivého hráče musí být postaršení provedeno zvlášť, nelze aplikovat hromadné postaršení více osob na jednom formuláři. Platnost každého postaršení nabývá účinnosti dnem schválení příslušným řídícím orgánem soutěže. Platnost každého postaršení končí posledním kalendářním dnem v roce, ve kterém bylo schváleno.

Viz. Soutěžní řád/ bod. 3.19.2

 

 

 • Od ročníku 2014 nastane změna ohledně odkládání zápasů. Na základě mnoha stížností bude možno zápas odložit max. 48 hod. před termínem! (výjimkou je nepříznivé počasí) V praxi to znamená…….mám-li hrát zápas ve čtvrtek a chci ho odložit, tak nejpozději v úterý musím na STK požádat o odložení utkání. Do žádosti o odložení je nutné uvádět v kopii emailu i vedoucího oddílu soupeře s tím, že je o všem obeznámen a s odložením souhlasí!
 • Součástí registrace oddílu u ČNS je povinnost mít oddílový účet. Chtěl bych upozornit, že od roku 2014 budou všechny platby probíhat bezhotovostně! Prosím o vaší kontrolu a oddíl NK Boseň o nahlášení čísla účtu.

 

·         TJ Plazy: 259335459/0300

·         Sokol Semčice: 480804349/0800

·         SK Jizerní Vtelno: 2105940188/2700

·         TJ Sokol Mn. Hradiště: 209421535/0300

·         NK Bakov nad Jizerou: 236932808/0300

·         NK Benátky nad Jizerou: 107427979/0300

·         TJ Sokol Brodce nad Jizerou: 480678389/0800

·         SK Helada Kolomuty: 1404019001/5500

·         Sokol Libáň: 214033334/0300

 • S.K. Nohejbal Hlavenec: 259588755/0300

·         Ranč Dobrovice: 1324674073/0800

·         NK Boseň: neuvedeno

 

 • Do 31.12.2013 prosím uhradit veškeré platby viz. Platba 2013 na účet OS ČSTV Ml. Boleslav č. ú. 248313676/0300 variabilní symbol 26 do poznámky prosím napsat název klubu.
 •  Na výše uvedené účty oddílů budou odeslány finanční odměny za umístění v soutěžích 2013 viz. Bod 9. Hodnocení_Herní  řád nohejbalových soutěží ONS Mladá Boleslav

·         TJ Plazy 1.000,-Kč, TJ Sokol Mn. Hradiště 800,-Kč, SK Jizerní Vtelno A 600,-Kč

Ranč Dobrovice 900,-Kč, Sokol Libáň 700,-Kč, NK Boseň 500,-Kč

·         VV ONS Ml. Boleslav žádá oddíl NK Boseň o uvedení oddílového účtu. Do té doby nebudou peníze oddílu poukázány.

 

 • Aktualizace kontaktu na p. Ledecká:

 

Radka Ledecká, Sportovní referent OS ČSTV, Sekretář OFS MB, tel: 608 065293, email: ofsmb@fotbal.cz

 

 • VV navrhl zvýšit startovné pro rok 2015 na 600,-Kč za mužstvo. Zvýšení startovného bude projednáno na aktivu vedoucích oddílů 2014.
 • Do Herního řádu pro rok 2014 bude zanesen nový postih 200,-Kč za neuhrazení plateb (pokuty, přestupy, hostování atd.) V praxi to znamená, že do konce roku bude vše uhrazeno a jestli ne, tak oddíl dostane pokutu a ještě mu bude pozastavena činnost (přestupy, hostování, atd.) jako je tomu v krajských soutěžích.

 

 Konečné tabulky soutěží naleznete na tomto webu.

za VV ONS Ml. Boleslav

Ďurček Josef