Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprava VV 03/2014

7. 4. 2014

 

 
Dne 19. března 2014 se v sídle čstv konal aktiv vedoucích oddílů Okresního nohejbalového svazu Mladá Boleslav. Celkem zúčastněno 12 zástupců oddílů: TJ Plazy „B“/ „C“, Sokol Semčice „A“/ „B“, SK Jizerní Vtelno „A“/ „B“, SK Helada Kolomuty, TJ Sokol Mnichovo Hradiště „B“, NK Benátky nad Jizerou, TJ Sokol Libáň, S.K. Nohejbal Hlavenec „B“, Sokol Brodce, ……omluveno: NK Bakov nad Jizerou, NK Boseň
 
 
 
 
 
1.   Předání pohárů za rok 2013
 
·         Finanční hotovosti za umístění v soutěži 2013 byly přeposlány na oddílové účty ke konci roku 2013 a vše proběhlo v pořádku. Poháry pro nejlepší celky obou soutěží uplynulého roku byly předány na místě. Pohár s diplomem pro oddíl Ranč Dobrovice převzal p. Hynek z oddílu Sokol Semčice a pohár předá p. Kopeckému z oddílu Ranč Dobrovice. Oddíl Ranč Dobrovice odmítl postoupit do Okresního přeboru a na základě Herního řádu pro ONS Ml. Boleslav musí vrátit odměnu 900,-Kč, která mu byla vyplacena za umístění v Okresní soutěži.
 
 
OP: 1. místo TJ Plazy “B“_pohár + 1.000,-Kč, 2. místo TJ Sokol Mn. Hradiště “A“_800,-Kč a 3. místo SK Jizerní Vtelno „A“_600,-Kč
 
OS: 1. místo Ranč Dobrovice_pohár + 0,-Kč, 2. místo TJ Sokol Libáň 700,-Kč a 3. místo NK Boseň 500,-Kč
 
 
  
2.   VV ONS Ml. Boleslav
 
VV v loňském roce pracoval ve tříčlenném složení: p. Pavel Jareš (předseda ONS), p. Josef Ďurček (STK) a p. David Šulc (člen VV)
 
VV se pravidelně neschází a vše řeší operativně po emailu nebo telefonicky.
 
V letošním roce bude VV opět pracovat ve složení: p. Pavel Jareš (předseda ONS), p. Josef Ďurček (STK) a p. David Šulc (člen VV)
 
 
  
 
3.   Platba startovného 2014 a pokut 2013
·         Startovné pro soutěžní ročník 2014 bude 600,-Kč za oddíl. Zvýšení startovného ze 400Kč,- na 600,-Kč bylo navrhnuto VV ONS Ml. Boleslav a vedoucí oddílů tento návrh podpořili hlasováním – pro 12/ proti 0.
 
·         Platby za rok 2013 na nohejbalový účet u čstv v termínu do 31.12.2013 nejsou od oddílu SK Helada Kolomuty. Součástí této Zprávy je i „Přehled plateb na rok 2014“.
 
Veškeré platby provádět na účet č. 248313676/ 0300, vs 26 do 7. dubna 2014!! Při prvním napomínání hrozí pokuta 200,-Kč za neuhrazení do termínu. Do začátku soutěží musí být vše řádně uhrazeno, jinak nebude oddílu povolen start v soutěži a hrozí mu další postihy včetně kontumace atd.
 
·         Při plabách do zprávy pro příjemce prosím uvádět:
Nohejbal_název oddílu
Nyní se bude jednat o jednu společnou platbu. Jinak samozřejmě v jiném případě za název oddílu uvádějte za co platíte……Nohejbal_Hradiste_hostovani/startovne/prestup/ pokuta/ atd.
 
·         Součástí této Zprávy je Adresar oddílů ONS Ml. Boleslav_2014“. Prosím o kontrolu kontaktních údajů včetně čísel oddílových účtů.
 
 
 
 
 
4.   Zpráva z KNS/ ČNS
 
·         Hráčské licence
ONS Mladá Boleslav nebude pro ročník 2014 zavádět hráčské licence. O návrhu ohledně zavedení hráčských licencí bylo hlasováno – pro 2/ proti 10.
 
·         Registrace hráčů u ČNS, elektronické soupisky, hráčské karty
Dalším krokem k ukončení registrací oddílů (ONS Ml. Boleslav má splněno) a hráčů u ČNS je elektronická soupiska vedená u ČNS na kterou má přístup správce oddílové karty. Zde by měli být zapsáni všichni hráči a měly by se jim vytvořit hráčské karty.
 
·         Návrh ČNS
ČNS zvažuje do budoucna možnost, že by si dělal veškerá hostování či přestupy.
 
·         Info
VV ONS Ml. Boleslav nevyžaduje od oddílů vytvoření elektronické soupisky včetně hráčských karet u ČNS. VV ONS Ml. Boleslav má vlastní evidenci která každoročně aktualizována. Bude –li přestup či hostování řešit vyšší orgán (KNS/ČNS) musí být hráč uveden v elektronické soupisce oddílu.
 
·         Změny Herního a soutěžního řádu
Aktualizované dokumenty odsouhlasené na VH ČNS jsou k dispozici na stránkách ČNS. Upozornění na některé z významnějších:
 • Vzít podání z voleje a bez nutného druhého doteku ho vrátit na hřiště soupeře
 • Považování za start fluktuanta až v případě jeho nastoupení v dílčím zápase utkání
 • Nemožnost dopisování hráče do zápisu po zahájení utkání
 •  
 
 
5.   Finanční zpráva
 
Vyúčtování 2013
 
 • Příjmy: startovné 6.400,-Kč + pokuty, hostování, přestupy, registrace_2.500,-Kč
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 3.600,-Kč, odměna J. Ďurček 4.000,-Kč, poháry za umístění 960,-Kč, laminovala a fólie na registrace 1.207,-Kč, dárkový koš 703,-Kč
 • Příjmy celkem: 8.900,-Kč
 • Výdaje celkem: 10.470,-Kč
 
 
Rozpočet 2014
 
 • Příjmy: startovné 9.000,-Kč + pokuty, hostování, přestupy, registrace k 19.3.2014 _1.180,-Kč
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 4.500,-Kč, odměna J. Ďurček 3.750,-Kč, poháry za umístění 960,-Kč
 • Příjmy celkem: 10.180,-Kč
 • Výdaje celkem: 9.210,-Kč
 
 
K 31.12.2013 je na účtu ONS Ml. Boleslav 12.077,-Kč.
 
 
 
6.   Zpráva STK
 
 • STK v loňském roce vypracovala celkem 14 zpráv a neřešila žádný závažný problém.
 • STK udělila za rok 2013 celkem 11 postihů v celkové výši 2.100,-Kč.
 • STK žádá od oddílu SK Nohejbal Hlavenec „B“ kopii hostování hráče Petr Mačat. Bez potvrzeného hostování nemůže tento hráč zasáhnout do soutěže!
Přestupy
·         Tomáš Sekera z Sokol Brodce nad Jizerou do SK Jizerní Vtelno
Hostování
·         Radovan Huk č.r. 840330 z SK Jizerní Vtelno do Sokol Semčice
·         Martin Folprecht č.r. 680611 z NK Bakov nad Jizerou do Sokol Semčice
Nové registrace
·         TJ Sokol Brodce nad Jizerou_Jiří Jezdínský č.r. 670727
·         TJ Sokol Mn. Hradiště_Petr Kaplan č.r. 780122
·         TJ Sokol Benátky nad Jizerou_Jan Macháček č.r. 691201
·         TJ Sokol Semčice_Filip Klacek č.r. 770818
·         SK Jizerní Vtelno_Petr Tvaroh č.r. 830830
 
 
 
 
 • Přehled termínů:
                                                                                                                                 Termín
Zaslání rozpisů soutěží na KNS                                                                              31.3.2014
Zaplacení startovného, pokut, poplatků do soutěží 2014                                      7.4.2014
Možné ukončení hostování                                                                                      30.6.2014
2. přestupní termín                                                                                                  31.7.2014
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS                                               31.8.2014
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2014                                                  15.9.2014
Zaslání výsledků soutěží ONS sekretáři KNS                                                         31.10.2014
Automatické ukončení všech hostování v ONS Ml. Boleslav                                 31.12.2014
 
 
 
 
7.   Příprava soutěží na rok 2014
Celkem přihlášeno 15 mužstev z 12-cti oddílů. Soutěž bude rozdělena na dvě výkonnostní třídy: Okresní přebor a Okresní soutěž.
Okresní přebor: TJ Plazy „B“ (6), Sokol Semčice „A“ (5), SK Jizerní Vtelno „A“ (1), NK Bakov nad Jizerou (2), TJ Sokol Mnichovo Hradiště „B“ (4), Sokol Libáň (3), S.K. Nohejbal Hlavenec „B“ (7), a SK Jizerní Vtelno „B“(8)
Okresní soutěž: NK Benátky nad Jizerou (8), NK Boseň (3), volno (1), Ranč Dobrovice (4), Sokol Brodce (7), Sokol Semčice „B“ (2), SK Helada Kolomuty (5) a TJ Plazy „C“ (6)
V závorce jsou uvedená vylosovaná čísla, která určila jednotlivá utkání.
Informace k jednotlivým soutěžím obsaženy v  „Herním řádu pro ONS Mladá Boleslav“_viz příloha a kompletní rozlosování OP, OS_viz příloha „Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav 2014“/ „Rozlosovani Okresni souteze ONS Ml. Boleslav 2014“.
 
8.   Informace
 
·         Odměna pro p. Josef Ďurček je nově  stanovena podle počtu startujících oddílů v soutěžích/ 250,-Kč za oddíl (hrubého). Odměna zahrnuje náklady na telefon, webové stránky ONS Ml. Boleslav, pravidelnou aktualizaci a bude vyplacena na základě Smlouvy o provedení práce. Pro soutěžní rok 2014 je to 15 x 250,-Kč_celkem 3.750,-Kč hrubého.
 
 
·         Oddíl Ranč Dobrovice odmítl postoupit do Okresního přeboru a na základě Herního řádu pro ONS Ml. Boleslav musí vrátit odměnu 900,-Kč, která mu byla vyplacena za umístění v Okresní soutěži.
 
·         VV ONS Ml. Boleslav nabídl místo po oddílu Ranč Dobrovice oddílu TJ Sokol Libáň, který nabídku přijal a v soutěžním roce 2014 bude startovat v Okresním Přeboru.
 
 
·         Přehled oddílových účtů.
 
TJ Plazy: 259335459/0300
Sokol Semčice: 480804349/0800
SK Jizerní Vtelno: 2105940188/2700
TJ Sokol Mn. Hradiště: 209421535/0300
NK Bakov nad Jizerou: 236932808/0300
NK Benátky nad Jizerou: 107427979/0300
TJ Sokol Brodce nad Jizerou: 480678389/0800
SK Helada Kolomuty: 1404019001/5500
Sokol Libáň: 214033334/0300
S.K. Nohejbal Hlavenec: 295588755/0300
Ranč Dobrovice: 1324674073/0800
NK Boseň: 107-3906790217/0100
 
 
 
9.   Diskuze
 
·         Návrh oddílu Sokol Brodce nad Jizerou – vypustit v OS disciplínu singl a nahradit ho křížovou dvojicí.
O tomto návrhu hlasovali vedoucí oddílů hrající OS. Tento návrh neprošel hlasováním – pro 1/ proti 4.
 
 
 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:
 
Herni rad nohejbalovych soutezi ONS Mlada Boleslav platny od 01.04.2014
Adresar oddílu ONS Ml. Boleslav_2014
Terminovy kalendar_2014
Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav_2014
Rozlosovani Okresniho souteze ONS Ml. Boleslav_2014
Přehled plateb na rok 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval: Ďurček Josef